Rakkaus ja Avioehto

Posted on

Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana, kuitenkin ennen avioeron vireille tuloa. Molempien osapuolten tulee allekirjoittaa avioehtosopimus ja sopimuksessa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Jo tehtyä avioehtosopimusta on mahdollista muuttaa ja se voidaan myös peruuttaa. Avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraatissa.

Avioehto ei merkitse eroon varautumista, vaan tulevien taloudellisten asioiden sopimista puolisoiden yhteisellä päätöksellä.

Avioehdossa asioista voidaan sopia eri tavoin.  Avio-oikeus voidaan poistaa:

- kokonaan ( molempien koko omaisuus )

- osittain ( vain tietty omaisuus, esim. peritty tai yritysomaisuus)

- yksipuolisesti (vain toisen puolison omaisuus)

- ennen avioliittoa hankittu omaisuus

- avioliiton aikana hankittu tai hankittava omaisuus

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, mikä puolisoiden omaisuus kuuluu ja/tai ei kuulu jaettavan avio-omaisuuden piiriin, mikäli puolisoiden avioliitto päättyy. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, kaikki puolisoiden nimissä oleva omaisuus jaetaan puolisoiden välillä. Tällöin kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Omaisuus jaetaan tasan siten, että varakkaampi puoliso maksaa toiselle tasinkona rahaa tai muuta omaisuutta niin paljon, että kummankin puolison omaisuuden arvo tulee yhtä suureksi. Avio-oikeus toteutetaan avioliiton päätyttyä osituksessa.

Avioehtosopimuksen merkitys konkretisoituu vasta avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa. Avioehtosopimuksessa voidaan sopia siitä, ettei se ole voimassa avioliiton päättyessä toisen kuolemaan.

 

Mistä saat avioehdon? 

Kurkkaa nettisivujamme www.kallepyrhonen.fi

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy on mukana häämessuilla Oulussa. Tervetuloa tapaamaan meitä messuosastolle 68.

AA Kalle Pyrhönen
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
044-5631558, 010 501 5990

AA Jaana Piipari
jaana.piipari@kallepyrhonen.fi 
044-5631557,  010 501 5990