Rakkaus ja Avioehto

Posted on

Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana, kuitenkin ennen avioeron vireille tuloa. Molempien osapuolten tulee allekirjoittaa avioehtosopimus ja sopimuksessa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Jo tehtyä avioehtosopimusta on mahdollista muuttaa ja se voidaan myös peruuttaa. Avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraatissa.Avioehto ei merkitse eroon varautumista, vaan tulevien taloudellisten asioiden sopimista puolisoiden yhteisellä päätöksellä.Avioehdossa […]